Algemene ledenvergadering 2020

Oproep Algemene Ledenvergadering

BMS “Ron Molders”

Hierbij nodig ik u uit voor de algemene ledenvergadering van 2020.

Ik verzoek u om via email uw plaats te reserveren.

Dit ivm met de ruimte die we nodig hebben.

De ruimte aan de Spoorsingel is niet meer beschikbaar. Wij vragen u om een aanmelding zodat wij een geschikte ruimte elders in Rotterdam kunnen huren. Na uw aanmelding mailen wij u de lokatie.

19:00u Opening

1. Mededelingen

2. Notulen ALV 2019

3. Verslagen

a. Secretarieel verslag

b. P.R.cie

c. Verslag penningmeester

d. Verslag kas cie

e. Verslag overige commissies

4. Bestuursverkiezing: huidige bestuurders zijn herkiesbaar.

Tegenkandidaten kunnen zich tot 28 februari 2020 kenbaar maken

5. Activiteiten

6. Palaestra digitaal

8. Lidmaatschapsgeld

9. Rondvraag

22:00u Sluiting

Donderdag 12 maart 2020 aanvang 19:00u

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Word lid van het netwerk van BMS Ron Molders

Kennis en ervaringen uitwisselen met collega's,
Nieuwe vrienden maken en toegang tot heel veel informatie over het vak...