BMS Ron Molders

Je kunt lid worden als je bij Instituut “Ron Molders” de opleiding  hebt gevolgd.

Het lidmaatschap bedraagt € 48,95 per kalenderjaar (2023).

 

Word nu lid…

mailto:info@bms-palaestra.nl

 

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd met een jaar. Opzeggingen dienen te geschieden voor 30 november voor aanvang van een nieuw lidmaatschapsjaar. U ontvangt altijd een bewijs van afmelding. Bewaar deze goed!

Word lid van het netwerk van BMS Ron Molders

Kennis en ervaringen uitwisselen met collega's,
Nieuwe vrienden maken en toegang tot heel veel informatie over het vak...