Over de BMS Ron Molders

De BMS Ron Molders is opgericht in 1998. De Belangenvereniging Massage en Sportverzorging Ron Molders is opgericht om de belangen van de leden te behartigen. De vereniging bestaat uit een bestuur (Voorzitter, Penningmeester en Secretaris). Het ledenbestand bestaat uit oud-cursisten van Instituut Ron Molders. Jaarlijks wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden. De ALV is het hoogste orgaan van de vereniging.

Er bestaan diverse organisaties die op hun eigen wijze de belangen van de aangesloten leden behartigen. Ooit was er slechts 1 organisatie op dit gebied waar ook oud cursisten van het Instituut Ron Molders zich bij konden aansluiten. Ron deed werkzaamheden voor deze organisatie als vrijwilliger. Door diverse conflicten ontstond echter een versplintering. Hierdoor ontstonden nieuwe belangenorganisaties. Sommige gebruikte de naamsvoering BMS aangevuld met naam van het opleidingsinstituut of een aangepaste naam. Hierdoor kan enige verwarring ontstaan als men BMS ziet staan. De bedoeling van de BMS-en was om gezamenlijk de belangen te behartigen. Deed bleek niet te werken en bestaan er afzonderlijke BMS-en.

In 1976 startte Ron en Sirah Molders hun praktijk voor sportmassage, schoonheidsverzorging, manicure, pedicure annex zonnebankcentrum. Vanaf 1972 zijn Ron en Sirah betrokken bij de sportverzorging en -massage. Na als docent te hebben gewerkt bij de in 1948 opgerichte NOS (Nationale Opleidingsschool) te Rotterdam zette Ron en Sirah de opleiding onder eigen naam voort. Door de versplintering van organisaties vonden Ron en Sirah dat zij verantwoordelijkheid moesten nemen voor de afgestudeerde cursisten. Vanaf de werving van cursisten en de opleiding wilden zij hun oud-leerlingen ook in het praktijkveld behulpzaam zijn. Daarom werd de BMS Ron Molders opgericht. Tijdens de oprichtingsvergadering werd gekozen voor de toevoeging Ron Molders. Zo ontstond de naam van de vereniging.

Intercollegiaal overleg

Regelmatig worden avonden gereserveerd voor onderling contact tussen beroepscollega’s. Het doel is om gegevens en ervaringen uit te wisselen die het beleid richting kunnen geven.

ALV

De algemene ledenvergadering wordt 1 maal per jaar gehouden. De ALV is het hoogste orgaan binnen de vereniging

Belangenbehartiging

Door contacten met organisaties op het vakgebied, leden en betrokken instanties vind overleg plaats. Voor een deel structureel anderzijds incidenteel.

Adviezen en beantwoorden van vragen

Via de community kunnen leden vragen stellen aan de BMS of aan collega’s.

Verzekeringen

Verschillende verzekeringen tegen aantrekkelijke premies worden aangeboden. Varierend van vrijwilligersverzekering tot volledige beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen.

Technische bijeenkomsten

Verschillende thema’s staan centraal bij de zgn. technische avonden. Onderwerpen uit het vakgebied worden besproken.

 

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Word lid van het netwerk van BMS Ron Molders

Kennis en ervaringen uitwisselen met collega's,
Nieuwe vrienden maken en toegang tot heel veel informatie over het vak...