Wat is de BMS Ron Molders?

De BMS Ron Molders is een vereniging opgericht in 1988 door Ron Molders, opleider in sportverzorging en massagetherapieën. De BMS Ron Molders bestaat uit studenten en ex-studenten van het instituut Ron Molders.

 

Waarom de BMS Ron Molders?

Het instituut Ron Molders leidt studenten op voor diverse diploma’s  op het gebied van massage en sportverzorging. Ten einde de studenten ook na hun opleiding te steunen en hun belangen te behartigen, is gekozen voor het oprichten van de BMS Ron Molders.

 

Uit wie bestaat de BMS Ron Molders?

De BMS Ron Molders bestaat uit een bestuur, commissies en leden. De leden vormen de algemene ledenvergadering waarin overleg plaatsvindt en het beleid wordt bepaald. De ALV is het hoogste orgaan.

 

Waarom de naam BMS Ron Molders?

De vereniging is genoemd naar de eerste voorzitter en oprichter van de BMS. De naam Belangenvereniging Massage en Sportverzorging is ontstaan toen verschillende instituten een dergelijke vereniging oprichtten. De bedoeling was om gezamenlijk een federatie te vormen.

 

Wat is de RIAS?

De RIAS staat voor Reguliere Internationale Algemene Sportverzorging en massagevereniging en vormt een overkoepelende brancheorganisatie. De RIAS organiseert de examens en verleent een erkenning aan leden en opleidingsinstituten.

 

Wat is Palaestra digitaal?

Palaestra digitaal, was via deze site te dowloaden in PDF-bestand, door leden van de BMS Ron Molders.

Palaestra verscheen vanaf 1998 in hard copy en sinds 2015 digitaal.

 

Van wie is Palaestra digitaal?

Palaestra digitaal is het vakblad van de BMS Ron Molders.

 

Wat is de relatie tussen de BMS Ron Molders en Instituut Ron Molders?

Het instituut Ron Molders is een particulier opleidingsinstituut. Het is een zgn VOF; een Vennootschap Onder Firma. Studenten en ex-studenten kunnen zich verenigen in de BMS Ron Molders. Zoals de naam zegt is de BMS een belangenvereniging. De BMS Ron Molders is onafhankelijk van het instituut, alhoewel de leden van deze opleiding afkomstig zijn. Het beleid van de vereniging wordt bepaald door de leden. Het beleid van het instituut ligt bij de eigenaren van de VOF. Er bestaat tussen beiden een morele band maar geen zakelijke. In verband met pensionering is het Instituut Ron Molders per 31-12-2017 opgeheven. Je kunt Ron bereiken via

info@bms-palaestra.nl

 

Wat doet de BMS Ron Molders?

Het belangrijkste is het behartigen van de belangen van de leden. Dit kan door overleg met verschillende organisaties, instanties, bonden en overheden.

Verschillende voordelige verzekeringen zoals een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn mogelijk.

Intercollegiaal overleg vindt plaats in bijeenkomsten.

Voorlichting en adviezen

Vanuit de opleiding kunt u zich aansluiten en kenbaar maken dat u een erkend diploma bezit

Een muurschild met logo en titel kunt u aanvragen

Korting op de licentieverlenging

U blijft contact houden met uw vertrouwde opleider als aanspreekpunt.

 

Door wie wordt mijn diploma erkend?

Sinds begin jaren ’70 leidt het instituut op voor verschillende diploma’s op het gebied van sportverzorging en massage. Door de jaren heen zijn er verschillende brancheorganisaties ontstaan die een erkenning uitgaven. Een versplintering is echter ontstaan. De diploma’s zijn in het verleden door wisselende brancheorganisaties erkend en dus bestaan er verschillende diploma’s voor min of meer dezelfde opleiding. De diploma’s dragen vaak dezelfde titel maar erkend door wisselende organisaties. Alle behaalde diploma’s bij instituut Ron Molders, worden erkend door de RIAS. Dus ook de diploma’s behaald in het verleden bij het instituut, ook al waren die erkend door andere brancheorganisaties. Uw diploma blijft dus erkend en van dezelfde waarde en rechtsgeldigheid als van overige organisaties. Hetzelfde geldt voor de verlenging van licenties. Het instituut Ron Molders kan als toonaangevend worden beschouwd alsmede een van de langst bestaande instituten. In vrijwel alle organisaties heeft Ron Molders als vrijwilliger gefunctioneerd. Hij wordt vaak gezien als de nestor van de vaderlandse Sport- en Klassieke massage. Voorop staan uw belangen. Ron en Sirah zijn als vrijwilliger verbonden aan de BMS.

 

Contributie en bewijs van lidmaatschap

Jaarlijks ontvangt u een brief waarin gevraagd wordt het contributiegeld te voldoen. Betaal uw contributie tijdig en voorkom hiermee oplopende kosten en een ongewenste sfeer. Bij betaling vermeldt u uw lidmaatschapsnummer. De brief en betalingsafschrift van uw bank vormen het bewijs van lidmaatschap. U kunt een muurschild aanvragen waarmee u kenbaar kunt maken aangesloten te zijn bij een brancheorganisatie en een erkend beoefenaar bent. De kosten liggen rond de 20 euro. De schilden zijn op huurbasis. Zodoende kunnen we controle uitoefenen op de bezitter van het schild en dus misbruik voorkomen. Bent u geen lid of geen lid meer dan mag u het muurschild niet gebruiken.

Word lid van het netwerk van BMS Ron Molders

Kennis en ervaringen uitwisselen met collega's,
Nieuwe vrienden maken en toegang tot heel veel informatie over het vak...